Mu Mới ra, Mu Truyền Kỳ SS6 - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Mu Miễn Phí 100%
Mu Mới ra, Mu Truyền Kỳ SS6 - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Mu Miễn Phí 100%

Trang chủ: http://mu-truyenkyss6.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mutruyenkys6

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Phục Hưng

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 20%

Alpha Test: 21/07/2022 (13h) - Open Beta: 22/07/2022 (13h)