Mu Mới ra, Mu VNCNC - Season 6 Exp 10x - Drop 20% - Không webshop

Trang chủ: https://muvncnc.com/

Fanpage hỗ trợ: https://muvncnc.com/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: VNCNC

Loại Mu: Reset In Game, Exp 10x, Drop 20%

Alpha Test: 20/07/2024 (14h) - Open Beta: 25/07/2024 (14h)