Mu Mới ra, Mu Tu Tiên  - Season 6 Exp 2000x - Drop 100% - Hoàn Toàn Miễn Phí cày cuốc
Mu Mới ra, Mu Tu Tiên  - Season 6 Exp 2000x - Drop 100% - Hoàn Toàn Miễn Phí cày cuốc

Trang chủ: http://mututien.com/

Fanpage hỗ trợ: https://zalo.me/g/qktlrz233 NHÓM ZALO CỘNG ĐỒNG

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Mu tu tiên Full even

Loại Mu: Reset In Game, Exp 2000x, Drop 100%

Alpha Test: 06/11/2023 (18h) - Open Beta: 07/11/2023 (18h)