Mu Mới ra, Mu Việt 2009 Free - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - Free hoàn toàn, không mốc nạp
Mu Mới ra, Mu Việt 2009 Free - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - Free hoàn toàn, không mốc nạp

Trang chủ: https://muviet2009.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muvietmoira

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Mu Việt

Loại Mu: Reset In Game, Exp 250x, Drop 20%

Alpha Test: 04/04/2022 (13h) - Open Beta: 05/04/2022 (19h)