Mu Mới ra, Mu Việt 2009 - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Săn Boss  nhận Wcoin liên tục
Mu Mới ra, Mu Việt 2009 - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Săn Boss  nhận Wcoin liên tục

Trang chủ: https://muviet2009.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/Muonline3mien

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Mu Việt

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 20%

Alpha Test: 11/07/2022 (13h) - Open Beta: 12/07/2022 (13h)