Mu Mới ra, mu việt free - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - 10wc/quái , boss 1h/lần , treo off
Mu Mới ra, mu việt free - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - 10wc/quái , boss 1h/lần , treo off

Trang chủ: http://mu-vietgold.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muvietgodld2022/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: siêu phàm

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 10/05/2023 (13h) - Open Beta: 11/05/2023 (13h)