Mu Mới ra, Mu Việt Game - Season 6 Exp 100x - Drop 40% - Mu reset không giới hạn
Mu Mới ra, Mu Việt Game - Season 6 Exp 100x - Drop 40% - Mu reset không giới hạn

Trang chủ: http://muvietgame.net

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muvietgame.net1/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Tự do

Loại Mu: Reset In Game, Exp 100x, Drop 40%

Alpha Test: 16/04/2023 (15h) - Open Beta: 17/04/2023 (15h)