Mu Mới ra, mu việt gold free - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - 10wc/quái,boss 1h/lần,có sub even
Mu Mới ra, mu việt gold free - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - 10wc/quái,boss 1h/lần,có sub even

Trang chủ: http://mu-vietgold.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muvietgodld2022/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Đế vương

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 09/01/2024 (13h) - Open Beta: 10/01/2024 (13h)