Mu Mới ra, MU VIỆT NAM - MUVN8X - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - NƠI TÌM LẠI KÍ ỨC KỈ NIỆM XƯA!
Mu Mới ra, MU VIỆT NAM - MUVN8X - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - NƠI TÌM LẠI KÍ ỨC KỈ NIỆM XƯA!

Trang chủ: https://muvn8x.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuVn8X.VietNam/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: VIỆT NAM

Loại Mu: Reset In Game, Exp 3000x, Drop 30%

Alpha Test: 09/03/2022 (9h) - Open Beta: 11/03/2022 (13h)