Mu Mới ra, MU VIỆT NAM  - Season 16 Exp 999x - Drop 10% - MU CÀY CUỐC CUSTOM
Mu Mới ra, MU VIỆT NAM  - Season 16 Exp 999x - Drop 10% - MU CÀY CUỐC CUSTOM

Trang chủ: http://mu-vietnamss6.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuVietNamss6.info

Phiên bản: Season 16 - Máy chủ: QUYỀN NĂNG

Loại Mu: Reset In Game, Exp 999x, Drop 10%

Alpha Test: 07/07/2024 (10h) - Open Beta: 07/07/2024 (10h)