Mu Mới ra, Mu Việt Nam - Season 2 Exp 1000x - Drop 40% - Train wcoi , cộng hưởng miễn phí
Mu Mới ra, Mu Việt Nam - Season 2 Exp 1000x - Drop 40% - Train wcoi , cộng hưởng miễn phí

Trang chủ: http://muvietnam-ss2.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuVietNamSeasons2

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Devias

Loại Mu: Reset In Game, Exp 1000x, Drop 40%

Alpha Test: 01/06/2023 (19h) - Open Beta: 03/06/2023 (19h)