Mu Mới ra, MU Việt Nam - Season 2 Exp 50x - Drop 10% - MU cam kết lâu dài

Trang chủ: https://mus2vietnam.vn/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/Game-Mu-Vi%E1%BB%87t-Nam-102632125556524/?ref=pages_you_manage

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: MUVN

Loại Mu: Reset In Game, Exp 50x, Drop 10%

Alpha Test: 27/10/2021 (10h) - Open Beta: 30/10/2021 (13h)