Mu Mới ra, Mu Việt Nam - Season 2 Exp 50x - Drop 10% - MU thời 9x

Trang chủ: http://mus2vietnam.vn

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mu2svietnam/

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: MUVN

Loại Mu: Reset In Game, Exp 50x, Drop 10%

Alpha Test: 26/10/2021 (10h) - Open Beta: 30/10/2021 (13h)