Mu Mới ra, MU VIỆT NAM SEASON 2 - Season 2 Exp 50x - Drop 30% - MU SEASON 2 KHÔNG MỐC NẠP

Trang chủ: http://muvietnamdautien.top/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100090339907917

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: MU VIỆT NAM

Loại Mu: Reset Web, Exp 50x, Drop 30%

Alpha Test: 12/09/2023 (9h) - Open Beta: 17/09/2023 (9h)