Mu Mới ra, MU VIỆT NAM SEASON 2 - Season 2 Exp 50x - Drop 50% - Phiên bản đồ xanh season 2

Trang chủ: http://muvietnamdautien.top

Fanpage hỗ trợ: http://www.facebook.com/profile.php?id=100090339907917

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: MU VIỆT NAM

Loại Mu: Reset In Game, Exp 50x, Drop 50%

Alpha Test: 10/09/2023 (9h) - Open Beta: 10/09/2023 (9h)