Mu Mới ra, MU VIỆT NAM  - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - KHÔNG WEBSHOP-KHÔNG DANH HIỆU
Mu Mới ra, MU VIỆT NAM  - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - KHÔNG WEBSHOP-KHÔNG DANH HIỆU

Trang chủ: https://muviet24h.vn/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuViet24h2022

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: THIÊN MỆNH

Loại Mu: Reset In Game, Exp 1000x, Drop 20%

Alpha Test: 09/06/2022 (13h) - Open Beta: 11/06/2022 (13h)