Mu Mới ra, MU VIỆT NAM - Season 6 Exp 100x - Drop 50% - MU CUSTOM FREE ALL TỪ A ĐẾN Z
Mu Mới ra, MU VIỆT NAM - Season 6 Exp 100x - Drop 50% - MU CUSTOM FREE ALL TỪ A ĐẾN Z

Trang chủ: https://muss6vn.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muss6custom/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: HUYỀN THOẠI

Loại Mu: Reset In Game, Exp 100x, Drop 50%

Alpha Test: 08/11/2022 (13h) - Open Beta: 10/11/2022 (19h)