Mu Mới ra, Mu Việt Nam - Season 6 Exp 150x - Drop 10% - đua top nhận atm , cày quốc
Mu Mới ra, Mu Việt Nam - Season 6 Exp 150x - Drop 10% - đua top nhận atm , cày quốc

Trang chủ: https://muvietnam.tv/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muvntk

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Takan

Loại Mu: Reset In Game, Exp 150x, Drop 10%

Alpha Test: 20/01/2024 (13h) - Open Beta: 22/01/2024 (13h)