Mu Mới ra, Mu Việt Nam - Season 6 Exp 150x - Drop 10% - không webshop cày quốc
Mu Mới ra, Mu Việt Nam - Season 6 Exp 150x - Drop 10% - không webshop cày quốc

Trang chủ: http://muvietnams6.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muvntk

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Noria

Loại Mu: Non Reset, Exp 150x, Drop 10%

Alpha Test: 06/04/2024 (13h) - Open Beta: 07/04/2024 (13h)