Mu Mới ra, MU VIỆT NAM - Season 6 Exp 150x - Drop 15% - Nguyên Thủy-Không Danh Hiệu
Mu Mới ra, MU VIỆT NAM - Season 6 Exp 150x - Drop 15% - Nguyên Thủy-Không Danh Hiệu

Trang chủ: https://muviet24h.vn/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuViet24h2022

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: BÁ VƯƠNG

Loại Mu: Reset In Game, Exp 150x, Drop 15%

Alpha Test: 26/04/2023 (9h) - Open Beta: 27/04/2023 (13h)