Mu Mới ra, MU VIỆT NAM - Season 6 Exp 150x - Drop 30% - sv classic,item 2 dòng, đua top ATM

Trang chủ: https://muvietnam.org/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muvietnamorg

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: VIỆT NAM

Loại Mu: Reset In Game, Exp 150x, Drop 30%

Alpha Test: 16/10/2023 (13h) - Open Beta: 21/10/2023 (13h)