Mu Mới ra, Mu Việt Nam  - Season 6 Exp 300x - Drop 100% - Không Danh Hiệu , Quân Hàm, Custom

Trang chủ: https://mu-vietnam.com.vn

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muonliness6vietnam/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Thần Long

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 100%

Alpha Test: 27/04/2024 (12h) - Open Beta: 28/04/2024 (19h)