Mu Mới ra, Mu Việt Nam - Season 6 Exp 500x - Drop 10% - Mu Online Đông Nhất 2021
Mu Mới ra, Mu Việt Nam - Season 6 Exp 500x - Drop 10% - Mu Online Đông Nhất 2021

Trang chủ: http://muvietnamss6.net/tv/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuVNss6.3

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Thiên Vương

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 10%

Alpha Test: 28/10/2021 (19h) - Open Beta: 31/10/2021 (19h)