Mu Mới ra, Mu việt Nam - Season 6 Exp 500x - Drop 5% - Mu Việt Nam Chuẩn webzen

Trang chủ: https://muvietnam.vip/index.php

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muthienvuong

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Mu việt Nam

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 5%

Alpha Test: 09/07/2023 (13h) - Open Beta: 11/07/2023 (13h)