Mu Mới ra, Mu Việt Nam - Season 6 Exp 9999x - Drop 100% - Miễn Phí 100% Siêu cày cuốc
Mu Mới ra, Mu Việt Nam - Season 6 Exp 9999x - Drop 100% - Miễn Phí 100% Siêu cày cuốc

Trang chủ: http://mu-vnss6.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muvietnamss6.9

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: LORENCIA

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 100%

Alpha Test: 08/04/2023 (19h) - Open Beta: 10/04/2023 (19h)