Mu Mới ra, Mu Việt Nam - Season 6 Exp 9999x - Drop 100% - Miễn phí với tiêu chí cày là có
Mu Mới ra, Mu Việt Nam - Season 6 Exp 9999x - Drop 100% - Miễn phí với tiêu chí cày là có

Trang chủ: https://mu-vnss6.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuVietNamCustom/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: GOLDEN

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 100%

Alpha Test: 19/05/2024 (13h) - Open Beta: 20/05/2024 (20h)