Mu Mới ra, Mu Việt Nam - Season 6 Exp 9999x - Drop 60% - Miễn Phí 100%

Trang chủ: http://muvn8x.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=61557909101022&mibextid=JRoKGi

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Huyền Thoại

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 60%

Alpha Test: 19/04/2024 (13h) - Open Beta: 21/04/2024 (13h)