Mu Mới ra, Mu Việt Nam - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - không webshop cày cuốc
Mu Mới ra, Mu Việt Nam - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - không webshop cày cuốc

Trang chủ: http://mu-vnss6.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muvietnamss6.9

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy chủ TAM HOÀNG

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 80%

Alpha Test: 23/12/2022 (13h) - Open Beta: 25/12/2022 (13h)