Mu Mới ra, Mu Việt Nam - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Miễn phí 100% Không webshop
Mu Mới ra, Mu Việt Nam - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Miễn phí 100% Không webshop

Trang chủ: http://mu-vnss6.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MUVNSS/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy chủ LORENCIA

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 80%

Alpha Test: 21/11/2022 (19h) - Open Beta: 23/11/2022 (19h)