Mu Mới ra, MU VIỆT NAM SEASON 6 - Season 6 Exp 150x - Drop 20% - Reset Ingame, Thu Mua Đồ EXL, Ngọc
Mu Mới ra, MU VIỆT NAM SEASON 6 - Season 6 Exp 150x - Drop 20% - Reset Ingame, Thu Mua Đồ EXL, Ngọc

Trang chủ: http://muvnss6.net

Fanpage hỗ trợ: http://facebook.com/muvnss6.net

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: MÁY CHỦ HÀ NỘI

Loại Mu: Reset In Game, Exp 150x, Drop 20%

Alpha Test: 09/10/2021 (14h) - Open Beta: 10/10/2021 (14h)