Mu Mới ra, MU Việt Nam SL - Season 6 Exp 500x - Drop 40% - MU Việt Nam SL - Free 100% - Custom
Mu Mới ra, MU Việt Nam SL - Season 6 Exp 500x - Drop 40% - MU Việt Nam SL - Free 100% - Custom

Trang chủ: http://mu-vietnamsl.net

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/vietnamsl

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Việt Nam

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 40%

Alpha Test: 13/04/2022 (9h) - Open Beta: 17/04/2022 (9h)