Mu Mới ra, Mu Việt Nam ss2 - Season 2 Exp 1000x - Drop 40% - Cộng Hưởng - NPC Buff Free
Mu Mới ra, Mu Việt Nam ss2 - Season 2 Exp 1000x - Drop 40% - Cộng Hưởng - NPC Buff Free

Trang chủ: http://muvietnam-ss2.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuVietNamSeasons2

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Dragon- NPC Buff FREE

Loại Mu: Reset In Game, Exp 1000x, Drop 40%

Alpha Test: 05/10/2023 (19h) - Open Beta: 07/10/2023 (19h)