Mu Mới ra, Mu Việt Nam ss2 - Season 2 Exp 1000x - Drop 40% - NPC Buff FREE- Train Wcoin Free
Mu Mới ra, Mu Việt Nam ss2 - Season 2 Exp 1000x - Drop 40% - NPC Buff FREE- Train Wcoin Free

Trang chủ: http://muvietnam-ss2.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/gaming/MuVietNamSeasons2

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: máy chủ 6: Hyon

Loại Mu: Reset In Game, Exp 1000x, Drop 40%

Alpha Test: 14/12/2023 (19h) - Open Beta: 16/12/2023 (19h)