Mu Mới ra, Mu Việt Nam SS2 - Season 6 Exp 1000x - Drop 40% - Có npc buff - train wcoin, drop 40%
Mu Mới ra, Mu Việt Nam SS2 - Season 6 Exp 1000x - Drop 40% - Có npc buff - train wcoin, drop 40%

Trang chủ: http://muvietnam-ss2.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuVietNamSeasons2

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Dragon

Loại Mu: Reset In Game, Exp 1000x, Drop 40%

Alpha Test: 05/10/2023 (19h) - Open Beta: 07/10/2023 (19h)