Mu Mới ra, ⚡️Mu việt Pluss Fre⚡ - Season 6 Exp 9999x - Drop 30% - 10wc/quái - boss 1h/ lần - free all

Trang chủ: http://mu-vietplus.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/Muvietplus2022/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Kim Long

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 30%

Alpha Test: 13/11/2022 (13h) - Open Beta: 14/11/2022 (13h)