Mu Mới ra, MU VIỆT PLUSS - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - MIỄN PHÍ CÀY WC FREE
Mu Mới ra, MU VIỆT PLUSS - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - MIỄN PHÍ CÀY WC FREE

Trang chủ: https://id.muvietpluss.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muvietpluss

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: MÁY CHỦ MỚI DAVIAS

Loại Mu: Reset In Game, Exp 200x, Drop 20%

Alpha Test: 23/01/2023 (13h) - Open Beta: 25/01/2023 (13h)