Mu Mới ra, Mu Việt Season 3 - Season 3 Exp 100x - Drop 10% - Train Quái Nhận Wcoin free  Arena
Mu Mới ra, Mu Việt Season 3 - Season 3 Exp 100x - Drop 10% - Train Quái Nhận Wcoin free  Arena

Trang chủ: http://muvietss3.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/AdminMUVIETSS3

Phiên bản: Season 3 - Máy chủ: HỒI SINH

Loại Mu: Reset In Game, Exp 100x, Drop 10%

Alpha Test: 24/05/2022 (13h) - Open Beta: 26/05/2022 (13h)