Mu Mới ra, MU Việt - Season 6 Exp 100x - Drop 20% - Không Web Shop, Max 2 Op

Trang chủ: https://id.muhuyetthan.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/Fanpage.MUVietSs6

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Huyết Thần

Loại Mu: Reset In Game, Exp 100x, Drop 20%

Alpha Test: 02/02/2024 (14h) - Open Beta: 03/02/2024 (14h)