Mu Mới ra, Mu Việt - Season 6 Exp 100x - Drop 20% - Lối Chơi Mới Niềm Vui Mới
Mu Mới ra, Mu Việt - Season 6 Exp 100x - Drop 20% - Lối Chơi Mới Niềm Vui Mới

Trang chủ: http://mu-viet.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/H%E1%BB%99i-Qu%C3%A1n-MuOnline-105568685553547/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy Chủ Lorencia

Loại Mu: Reset In Game, Exp 100x, Drop 20%

Alpha Test: 15/07/2022 (19h) - Open Beta: 17/07/2022 (19h)