Mu Mới ra, Mu Việt - Season 6 Exp 150x - Drop 10% - Sever ổn định, lâu dài chuẩn webzen
Mu Mới ra, Mu Việt - Season 6 Exp 150x - Drop 10% - Sever ổn định, lâu dài chuẩn webzen

Trang chủ: https://muviet.org/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100084709284813

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy chủ Lorencia

Loại Mu: Reset In Game, Exp 150x, Drop 10%

Alpha Test: 06/10/2022 (19h) - Open Beta: 08/10/2022 (19h)