Mu Mới ra, Mu Việt - Season 6 Exp 200x - Drop 10% - PHIÊN BẢN CÀY CUỐC, RA ĐỒ CHẬM

Trang chủ: https://muhuyetthan.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/Fanpage.MUVietSs6/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Huyết Thần

Loại Mu: Reset In Game, Exp 200x, Drop 10%

Alpha Test: 17/01/2024 (14h) - Open Beta: 20/01/2024 (14h)