Mu Mới ra, Mu Việt - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - Không tu chân,danh hiệu
Mu Mới ra, Mu Việt - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - Không tu chân,danh hiệu

Trang chủ: https://muviet2009.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muvietmoira

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy chủ Huyền Thoại

Loại Mu: Reset In Game, Exp 250x, Drop 20%

Alpha Test: 12/02/2022 (10h) - Open Beta: 14/02/2022 (19h)