Mu Mới ra, Mu Việt - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - Trải nghiệm ss6 độc đáo mới lạ
Mu Mới ra, Mu Việt - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - Trải nghiệm ss6 độc đáo mới lạ

Trang chủ: https://mu-viet24h.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muviet24hmoira/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: ATLANS

Loại Mu: Reset In Game, Exp 250x, Drop 20%

Alpha Test: 15/10/2021 (14h) - Open Beta: 16/10/2021 (20h)