Mu Mới ra, MU VIỆT - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - Auto RS - Full CTC - BQT nhiệt tình

Trang chủ: http://www.muviet.info

Fanpage hỗ trợ: https://m.me/muviet.info

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: MUVIET.INFO

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 90%

Alpha Test: 26/06/2024 (9h) - Open Beta: 28/06/2024 (13h)