Mu Mới ra, MUVIET.INFO - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - ⚡️ EXP 9999x - KHÔNG GH POINT

Trang chủ: http://www.muviet.info

Fanpage hỗ trợ: https://m.me/muviet.info

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: MU VIỆT

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 90%

Alpha Test: 12/06/2024 (9h) - Open Beta: 12/06/2024 (13h)