Mu Mới ra, Mu Việt ss2 plus - Season 2 Exp 20x - Drop 20% - Không mốc nạp, ko top, ko webshop
Mu Mới ra, Mu Việt ss2 plus - Season 2 Exp 20x - Drop 20% - Không mốc nạp, ko top, ko webshop

Trang chủ: https://muviets2.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muvietxuas2

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Mu việt

Loại Mu: Reset In Game, Exp 20x, Drop 20%

Alpha Test: 05/06/2024 (14h) - Open Beta: 07/06/2024 (14h)