Mu Mới ra, MU Việt Xưa 8x - Season 6 Exp 100x - Drop 20% - Lối Chơi Nguyên bản ( Nguyên thủy )
Mu Mới ra, MU Việt Xưa 8x - Season 6 Exp 100x - Drop 20% - Lối Chơi Nguyên bản ( Nguyên thủy )

Trang chủ: https://mu-ss6.co/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100049683147282

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: AtLAnS

Loại Mu: Reset In Game, Exp 100x, Drop 20%

Alpha Test: 12/11/2023 (13h) - Open Beta: 15/11/2023 (19h)