Mu Mới ra, MU Việt Xưa - Season 2 Exp 10x - Drop 20% - KO WEB SHOP - BẢO LƯU THẺ NẠP
Mu Mới ra, MU Việt Xưa - Season 2 Exp 10x - Drop 20% - KO WEB SHOP - BẢO LƯU THẺ NẠP

Trang chủ: http://muvietxua.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muvietxuas2/

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Máy Chủ Hồi Ức

Loại Mu: Reset In Game, Exp 10x, Drop 20%

Alpha Test: 21/03/2024 (13h) - Open Beta: 23/03/2024 (13h)