Mu Mới ra, MU VIỆT XƯA - Season 6 Exp 150x - Drop 10% - không webshop  , đua top nhận ATM
Mu Mới ra, MU VIỆT XƯA - Season 6 Exp 150x - Drop 10% - không webshop  , đua top nhận ATM

Trang chủ: https://muvietxua.tv/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100066586535444

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Anh Hùng

Loại Mu: Reset In Game, Exp 150x, Drop 10%

Alpha Test: 23/05/2024 (13h) - Open Beta: 25/05/2024 (13h)