Mu Mới ra, Mu Việt xưa SS2 - Season 2 Exp 30x - Drop 20% - Không webshop, không hàm hiệu
Mu Mới ra, Mu Việt xưa SS2 - Season 2 Exp 30x - Drop 20% - Không webshop, không hàm hiệu

Trang chủ: http://muvietxua.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/gaming/muvietxuas2

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Hồi ức

Loại Mu: Reset In Game, Exp 30x, Drop 20%

Alpha Test: 04/03/2024 (13h) - Open Beta: 06/03/2024 (13h)